نرم افزار پایش خط تولید سیمان
نرم افزار باشگاه مشتریان بازار سرمایه
نرم افزار مانیتور خط تولید سیمان
اسلایدر
PCS-2
Loyalty-Club
PCS-1
2
previous arrow
next arrow

Espandar Total Solution Company

We strive to continuously improve the level of organizational knowledge and acquire knowledge in specialized fields of information technology, with a professional view of the future of businesses in order to complete the value chain of information technology in our country, new services and products with the highest quality Let’s put.

We started working in Espandar Total Solution company with the aim of designing and implementing organizational solutions, implementing software and infrastructure projects. Our goal is innovation, customer orientation, speed, accuracy and providing after-sales service in the shortest possible time, and our mission is to create a strong link between customers and the company.
Meet the changing needs and expectations of customers, including understanding their immediate needs and meeting their future needs and trying to exceed customer expectations, as well as striving for continuous improvement, quality improvement and compliance with legal requirements, and using the expertise of talented youth and indigenous forces. Are the priorities that will create the most value for us.

Our Customers