اسامی مدیران و سرپرستان شرکت راهکار جامع اسپندار

نام و نام خانوادگیسمتآدرس پست الکترونیک
آقای شاهین فرهودفرمدیر عاملshaheen.farhoodfar@espandar.com
آقای بهنام بدریمدیر واحد طراحی سیستم هاbehnam.badri@espandar.com
آقای میثم شکاریمسئول امور مالی و حسابداریmeysam.shekari@espandar.com
آقای علیرضا روشنمسئول واحد طراحی وب و گرافیکalireza.rowshan@espandar.com
آقای رامبد قاسمیمسئول واحد نرم افزارrambod.ghasemi@espandar.com
خانم مرضیه زینالیکارشناس هوش تجاریmarziyeh.zeinali@espandar.com
آقای مسعود مرآتیمسئول واحد پشتیبانیm.merati@espandar.com
آقای ابوالفضل علیزاده سرشوریسرپرست بخش طراحی نرم افزارa.alizadeh@espandar.com
آقای علی پالوانهبرنامه نویسali.palvaneh@espandar.com
آقای مسعود مرتضوی نژادبرنامه نویسmasoud.mortazavi@espandar.com
خانم فاطمه فیض آبادیمسئول تولید محتواf.feyzabadi@espandar.com