تاریخچه ، رشد و توسعه

 • 1

  فروردین 1394

  شکل گیری واحد فناوری اطلاعات شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار ایجاد واحد فناوری اطلاعات مستقل و متمرکز و حذف کلیه برون سپاری ها در راستای ارتقا خدمات فناوری محور و صیانت از اطلاعات موجود در شرکت.
 • 2

  خرداد 1394

  تغییر راهبرد از پشتیبانی به تولید و طراحی سیستم ها شرکت سرمایه گذاری اسپندار در راستای برآوردن  نیاز های خود در حوزه فناوری اطلاعات اقدام به راه اندازی واحد توسعه و طراحی سیستم های خود نمود.
 • 3

  بهمن 1396

  طراحی و پیاده سازی داشبورد جامع مدیریتی صنعتی ایجاد سیستم مانیتورینگ و گزارش گیری آنلاین کارخانه های سیمان جهت استفاده واحد فنی مرکزی با استفاده از دفترچه عملکرد هارپ و سیستم های گزارش گیری شرکت لافارژ-هلسیم.
 • 4

  مهر 1398

  طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای شرکت اسپندار
  • نرم افزار کنترل پروسس
  • نرم افزار رصد بازار
  • نرم افزار کنترل فرایند تدارکات
  • نرم افزار اتوماسیون داخلی مبتنی بر شیرپوینت
 • 5

  تیر 1399

  طراحی و پیاده سازی سامانه ثامن و تدارکات خارجی
  • ایجاد سامانه ثامن جهت ثبت اطلاعات مودیان غیر مالیاتی
  • ایجاد نسخه اولیه نرم افزار تدارکات خارجی 
 • 6

  تیر 1400

  طراحی و پیاده سازی وب سایتهای جدید شرکت اسپندار
  Espandar.com •
  Elcc.espandar.com •
  Ffcc.espandar.com •
  Etcc.espandar.com •
  Aacc.espandar.com •
  Elcc.espandar.com •
 • 7

  دی 1400

  برند راهکار جامع اسپندار
  ثبت شرکت راهکار جامع اسپندار به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل در زیر مجموعه هلدینگ سرمایه گذاری اسپندار